انگلیسی
چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی
دکتر امید علی حسین زاده
 استادیارپایه 5 
 amirhoseinzade1359@gmail.com
 
مقالات ژورنال

 

عنوان

محل انتشار

سال انتشار

1-  بررسی دیدگاههای متخصصان و کارکنان نسبت به مولفه های مدیریت کیفیت جامع (TQM )  به منظور ارائه چارچوب ادراکی جامع برای دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه اهر

فصلنامه علوم مدیریت دانشگاه آزاد تبریز

1386

2- مدیریت دانش بستر ساز کیفیت و ابعاد آن در آموزش عالی

همایش علمی پژوهشی کشوری دانشگاه ازاد رودهن

1386

3- رویکرد مدیریت کیفیت جامع در آموزش و پرورش

"مجله مدیریت"  انجمن مدیریت ایران

1387

4- فراشناخت رویکردی نوین وضروری در اموزش علوم

همایش علمی رویکردهای آموزش علوم دانشگاه آزاد ماکو

1388

5- نقش آموزه های دینی در شکل گیری بهداشت روانی عمومی

ویژه نامه همایش علمی اسیبهای اجتماعی و خانواده در سپاه عاشورای تبریز

1388

 

 

6- آموزش رایگان ، اجباری و همگانی

 

همایش ملی حقوق مدارس دانشگاه آزاد قائم شهر

1389 مهرماه

7- بررسی و تحلیل تطبیقی وضعیت همگامی زن و مرد در عرصه آموزش عالی در ایران و دیگر کشورهای منتخب مورد مطالعه جهان

همایش همگامی زن و مرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

1390

8- تحلیل عاملی عوامل آسیب زای تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهر

 

فصلنامه زن و مطالعات خانواده

1391

9- An Investigation of Principals and Teachers’ Attitudes towards a Desirable conceptional Framework of Organizational Health

Journal of basic & applied scientific reseaech

2012

10- A Study on Various Dimensions of the Employees Organizational Citizenship Behavior in district 13 of Islamic Azad University, Iran

Journal of basic & applied scientific reseaech

2012

11- مطالعه ابعاد سلامت سازمانی دانشگاه

همایش ملی رویکردهای نوین در سلامت در دانشگاه آزاد آستارا

1390

12- بازخوانی اهمیت شرکتهای تعاونی مسکن بعنوان تعاونی های اشتغال زا در جامعه

همایش کارافرینی و نقش آن در توسعه منطقه ای و ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

1390

13-بررسی نگرش مدرسان زن جهت شناسایی و تدوین مولفه های سلامت سازمانی به منظور ارتقای آن در آموزشکده های سما دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه زن و مطالعات خانواده

1392

14- تجزیه و تحلیل الگوی مدیریت تجربه سازمانی در نظام آموزش عالی  شهرستان شبستر

همایش ملی شبستر در قلمرو فرهنگ و تاریخ

1391

15-بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان  با مهارتهای زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دوره متوسطه

16-نقش وقف در توسعه علم و آموزش

17- نقش وقف در ترویج آموزش پزشکی

18- تجزیه و تحلیل نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی

19- بررسی نگرش کارکنان زن نسبت به رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی

20-    A study on the relation of job satisfaction and organizational justic with the organizational citezenship behavior among employees of Islamic Azad University


دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

همایش ملی وقف در دانشگاه پیام نور شبستر

همایش ملی وقف در دانشگاه پیام نور شبستر

همایش بین المللی علوم رفتاری -جزیره کیش

مجله علمی پژوهشی جامعه شناسی

ISI

1392

 

1392

1392

 

1392

1392

2014

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.