انگلیسی
دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی
دکتر امید علی حسین زاده
 استادیارپایه 5 
 amirhoseinzade1359@gmail.com
 
سوابق شغلی

 

خلاصه فعاليت هاو خدمات آموزشی-پژوهشی:

1- عضو کمیته پژوهشی مدیریت آموزش و پرورش منطقه اهر

 

2- عضو کمیته داوران همایشهای علمی -پژوهشی (4 مورد)

3- عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی

4- عضو فعال انجمن مدیریت ایران

5- عضو هیئت موسس و عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت آموزشی استان آذربایجانشرقی

6- طراحی و اجرای کارکاههای آموزشی برای مدیران و اساتید و کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی (واحد های منطقه 2 و13 دانشگاه آزاد اسلامی)

7- طراحی و اجرای کارکاههای آموزشی برای مسولین اداری ،مدیران و کارکنان در استانداری و فرماندارهای تابعه ، شرکت بازرگانی شمالغرب ، دانشگاه پیام نور،اداره کل آب و فاضلاب روستایی استان، شرکت غله، اداره کل گمرگ استان آ.ش، مرکز بهداشت استان آ.ش، فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان اهر و شبستر

8- طراحی و اجرای کارکاههای آموزشی برای کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان و ادارات آموزش و پرورش مناطق(ادارات آ.پ هوراند ، خاروانا ، اهر ، کلیبر ، شبستر و)

9- چندین مورد راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاهها

10- چندین مورد مشاوره و داوری پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاهها

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.