انگلیسی
دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی
دکتر امید علی حسین زاده
 استادیارپایه 5 
 amirhoseinzade1359@gmail.com
 
تحقیق و پژوهش

 

     طرحهای پژوهشی

 

عنوان

سفارش دهنده

مسئولیت فرد در تحقیق

1-  بررسی دیدگاههای متخصصان و کارکنان نسبت به مولفه های مدیریت کیفیت جامع (TQM )  به منظور ارائه چارچوب ادراکی جامع برای دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه اهر

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی

مجری طرح

2- ارزیابی وضعیت تجارب سازمانی مدیران و کارکنان و ارتباط آن با سلامت سازمانی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 

مجری طرح

3- آسیب شناسی اجتماعی کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی منطقه خواجه در سال تحصیلی 90-89

مدیریت آموزش و پرورش منطقه خواجه

ناظر طرح

4- آسیب شناسی تربیت دینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مجری طرح

5- مطالعه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی منطقه 13

 

معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر

مجری طرح

6- عارضه یابی سازمانی مدارس دولتی شهر تبریز به منظور ارائه راهبردهایی برای از بین بردن آنها

 

معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر

مجری طرح

7- بررسی علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضیات در آموزش و پرورش منطقه هوراند

 

مدیریت آموزش و پرورش منطقه هوراند

ناظر طرح

8-  ارزیابی وضعیت مدیریت تجربه سازمانی مدیران مدارس دولتی شهر تبریز به منظور ارائه راهکار هایی برای ارتقای آن در سال  1392

9- بررسی چگونگی ارتقای معنویت سازمانی در بین کارکنان و اساتید  منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

 

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر


همکار طرح

 

 

مجری طرح

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.