انگلیسی
جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦
ورود به سایت شخصی
دکتر امید علی حسین زاده
 استادیارپایه 5 
 amirhoseinzade1359@gmail.com
 
فارسی
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.